dijous, 1 de setembre del 2022

SEGUIDORS LÚCIDS

 Comentari de l’evangeli (Lc 14,25-33) per: J.A.Pagola

 

Evangeli.-

25 Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué:

26 --Si algú ve a mi i no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu. 27 Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu.

28 »¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la? 29 Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d'ell 30 dient: "Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar."

31 »O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s'asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot fer front al qui ve contra ell amb vint mil? 32 I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l'altre encara és lluny.

33 »Així, doncs, el qui de vosaltres no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu.(Lc 14,25-33.BCI)

 

Comentari.-

És un error pretendre ser «deixebles» de Jesús sense aturar-se a reflexionar sobre les exigències concretes que representa seguir els seus passos i sobre les forces amb què hem de comptar per fer-ho. Jesús no va pensar mai en seguidors inconscients, sinó en persones lúcides i responsables.

Les dues imatges que empra Jesús són molt concretes. Ningú no es posa a «construir una torre» sense reflexionar sobre com ha d’actuar per aconseguir d’acabar-la. Seria un fracàs començar a «construir» i no poder dur a terme l’obra iniciada.

L’Evangeli que proposa Jesús és una manera de «construir» la vida. Un projecte ambiciós, capaç de transformar la nostra existència. Per això no és possible viure de manera evangèlica sense aturar-se a reflexionar sobre les decisions que cal prendre en cada moment.

També és clar el segon exemple. Ningú no s’enfronta de manera inconscient a un adversari que el ve a atacar amb un exèrcit molt més poderós sense reflexionar prèviament si aquell combat acabarà en victòria o serà una derrota. Seguir Jesús és enfrontar-se amb els adversaris del regne de Déu i la seva justícia. No és possible de lluitar a favor del Regne de Déu de qualsevol manera. Es necessita lucidesa, responsabilitat i decisió.

En els dos exemples es repeteix el mateix: els dos personatges «s’asseuen» a reflexionar sobre les exigències, els riscos i les forces de què disposen per dur a terme la seva comesa. Segons Jesús, entre els seus seguidors sempre caldrà la meditació, el debat, la reflexió. En cas contrari, el projecte cristià pot quedar inacabat.

És un error ofegar el diàleg i impedir el debat a l’Església de Jesús. Necessitem més que mai deliberar junts sobre la conversió que hem de viure avui els seus seguidors. «Asseure’ns» per pensar amb quines forces hem de construir el Regne de Déu en la societat moderna. En cas contrari, la nostra evangelització serà una «torre inacabada».

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat


 Comentari.-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada