dijous, 14 de febrer del 2019

FELICITAT


Evangeli del diumenge (17/02/2019) i comentari

Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, (Lc 6,17)
Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles i digué:
-       »Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu!
-       »Feliços els qui ara passeu fam: Déu us saciarà!
-       »Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia que riureu!
-       »Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l'home, la       gent us odiarà, us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu!
Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb els profetes.
-       »Però ai de vosaltres, els rics: ja heu rebut el vostre consol!
-       »Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips: vindrà dia que passareu fam!
-       »Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres: igualment feien els seus pares amb els falsos profetes! (Lc 6,20-26)

Veure comentari de José Antonio Pagola:_Diumenge 6 durant l’any – C (Lc 6,17.20-26)


dijous, 7 de febrer del 2019

LA FORÇA DE L’EVANGELI


Evangeli del diumenge (10/02/2019) i comentari

En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret, i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. Llavors veié dues barques amarrades vora l'aigua; els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que l'apartés una mica de terra, s'assegué i instruïa la gent de la barca estant.
Quan acabà de parlar, digué a Simó: --Tira llac endins i caleu s xarxes per pescar.
Simó li respongué: --Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, ja que tu ho dius, calaré les xarxes.
Ho feren així, i van arreplegar tant i tant de peix que les xarxes se'ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les dues barques que quasi s'enfonsaven.
Simó Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient: --Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador!
Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell no se'n sabien avenir, i igualment passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó: --No tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes.
Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir. (Lc 5,1-11)

Veure comentari de José Antonio Pagola:_ Diumenge 5 durant l’any – C (Lc 5,1-11)