dijous, 20 d’agost del 2020

Adhesió VIVA A Jesucrist *

 Evangeli (Mt 16,13-20) - diumenge 23 d'agost de 2020, i comentari de JAPagola

Evangeli .-   En aquells i aquelles temps, Jesús ANA a la regir aa aa a els de Cesarea de Felip, i 1 cop allà, preguntava ALS SEUS deixebles: «Què diu la gent de l'Fill de l'home? Qui Diuen que és? ELLS li respongueren: «Uns Diuen que és Joan Baptista; Altres, que és Elies; Altres, que és Jeremies o algun Altre dels profetes ». Ell aa aa a a els DIU: «I vosaltres, qui dieu que soc?». Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill de l'Déu viu». Jesús li va Respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: AIXÒ no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare de l'cel. I ara, també jo et dic que el teu ets Pere.Sobre AQUESTA pedra jo edificaré la la la la la la meva Església, i els ports de l'reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré aa a a els claus de l'Regne de l'cel: tot Allò que lliguis a la terra, quedarà lligat a l'cel, i tot Allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat a l'cel ». Després vaig prohibir severament ALS deixebles de dir a NINGÚ que ell era el Messies. (Mt 16,13-20)

Font: http://lecturesdelamissa.blogspot.com/ )

 

Comentari.- No és fàcil d'intentar Respondre amb sinceritat la pregunta de Jesús: «Qui dieu que sóc?». En Realitat, qui és Jesús per a nosaltres? La seva persona ENS amunt a través d'vint segles d'imatges, fórmules, devocions, Experiències, interpretacions culturals ... que van desvelant i velant a l'MATEIX temps la seva Riquesa insondable.

Però, més, cadascú de nosaltres anem revestint Jesús de que SOM nosaltres. I projectem en ell Els nostres Desitjos, aspiracions, interessos i limitacions. I gairebe sense adonar-nos-en l'empetitim i el desfigurem, Fins i tot Quan tractem d'exaltar-ho.

Però Jesús continua viu. Els cristians no l'Hem pogut dissecar amb la nostra mediocritat.No Përmet que el disfressem. No és Deixa etiquetar ni Reduir a uns ritus, unes fórmules o uns costums.

Jesús sempre desconcerta a qui s'hi acosta amb, posa't obert i sincer. Sempre és diferent de Què esperàvem. Sempre OBRI noves bretxes a la nostra vida, trenca Els nostres esquemes i ENS atrau una vida nova. Com més se'l Coneix, més hom sap que encara està començant a descobrir-ho.

Jesús és Perillós. Percebem en ell un Lliurament ALS homes que desemmascara el Nostre egoisme. Una passió per la justícia que sacseja Les nostres seguretats, privilegis i egoismes. Una tendresa que Deixa a l'descobert la nostra mesquinesa. Una llibertat que Esquinca Les nostres mil esclavituds i servituds.

I, sobretot, intuïm en ell un misteri d'obertura, d'acostament i de proximitat a Déu que ENS atrau i ENS convida a obrir la nostra existència a l'Pare. A Jesús l'anirem coneixent en la mesura que ENS lliurem a ell. Nomes hi ha 1 camí per aprofundir en el seu misteri: seguir-ho.

Seguir humilment a a els Seus passos, Obrir-ENS amb ell a l'Pare, reproduir a a els Seus gestos d'amor i tendresa, mirar la vida amb els Seus ulls, compartir el seu Destí dolorós, esperar el seu Resurrecció. I, sens Dubte, pregar Moltes vegades des del fons de l'Nostre cor: «Crec, Senyor, ajuda la meva incredulitat».

* .- José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada