divendres, 13 d’abril del 2018

L’ORACIÓ DE JESÚS.


Apunts,  12.Trobada (Curs 2017-2018).


La missió de Jesús es va realitzar en un ambient d’oració. Lluc situa l’inici d’aquesta missió a la sinagoga de Natzaret, on després de llegir el fragment  de Isaïes: «L’esperit del Senyor reposa sobre meu...», va anunciar: «--«Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar». (Lc 4,21).  Després va anar a Cafarnaüm i curà un home posseït d’un esperit maligne (Lc 4,33-35), i curà «La sogra de Simó que era al llit amb febre, (Lc 4,38-29). Sortint de Cafarnaüm, Jesús cura un leprós. (Lc 5.13-14) A partir d’aquí, «Jesús es converteix en una mena de profeta itinerant, que va fent el bé, realitzant contínuament: predicació, curació i pregària. «L'anomenada de Jesús s'estenia cada vegada més, i molta gent acudia per escoltar-lo i fer-se curar [...]; però ell es retirava en llocs solitaris i pregava». (Lc 5, 15-16) 

En l’elecció dels apòstols, «Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, (Lc 6,12-13)

Després del miracle del pa i els peixos  (Lc 9, 18), va sortir en direcció «a Betsaida [...] i se n’anà a la muntanya a pregar».  (Mc 6,45-46)

Abans de la confessió de Pere, a Cesarea, en acabar l’oració pregunta als deixebles: «Qui diu la gent que sóc jo?» I, d’una forma més directa: «--I vosaltres, qui dieu que sóc?». Aleshores «Pere li respongué: --El Messies de Déu».(Lc 9.18-21)

Jesús ensenya a dirigir-se a Déu com a Pare. Quan els deixebles li demanen: ensenya’ns a pregar la seva resposta és: «Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà»1(Lc 1, 5-13) «quan pregueu, no sigueu com els hipòcrites, que els agrada de posar-          se drets i pregar a les sinagogues i a les cantonades de les places perquè tothom els vegi. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa». (Mt 6,5) I els ensenyà el Pare nostre.

A la muntanya de les Oliveres (Hort de Getsemaní). Sens dubta és l’oració de l’angoixa i el silenci de Déu. És a Getsemaní on es produeix, precisament, el moment més dur i terrible per a Jesús. Més inclús, almenys moralment, que a la creu en que el dolor és bàsicament físic. Jesús es dirigeix al Pare (abba) amb la confiança del fill suplicant-li: per a tu tot és possible. «si ho vols, aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva       voluntat, sinó la teva. (Lc 22, 42).

Aquestes paraules de Jesús, doncs que els jueus resaven en veu alta, algun dels deixebles: Pere, Jaume o Joan, probablement ho va sentir. En acabar la seva oració els va trobar dormint i expressa el seu dolor: «--Per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, per no caure en la temptació. (Lc 22,46). En la versió de Marc, Jesús es dirigeix a Pere, i li diu: «--Simó, dorms? No has estat capaç de vetllar una hora? Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. L'esperit de l'home és prompte, però la seva carn és feble. (Mc  14,37-38)
La pregària de Jesús a la creu. «Probablement, escriu Pagola, les primeres generacions cristianes no sabien exactament les paraules que Jesús podia haver murmurejat durant la seva agonia. Ningú va estar tant a prop com per recollir-les. Però Marc i Mateu posen en llavis de Jesús aquest plany: «Déu meu, Déu meu, perquè m’has abandonat?» (Sl 22) Segons Lluc  les paraules devien ser de súplica: «Pare, confio el meu alè a les teves mans». (Lluc, 23: 46) i per Joan, es tractaria del Fill que rendeix comptes: «--Tot s'ha complert»...(Jn, 19: 30)
Selecció i redacció: Salvador Sol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada