dimarts, 24 d’octubre del 2017

El misteri de Jesús en l’evangeli de Lluc

Apunts,  2a.Trobada (Curs 2017-2018)

Els evangelis pretenen «explicar la revelació de Déu en Jesucrist. i mostrar el seu projecte de salvació entrant en la història humana» (Yves Saoût) La singularitat del de Lluc és la narració del naixement de Joan Baptista i els elements que el diferencien del de Jesús. Joan neix en la confortabilitat de la casa del sacerdot Zacaries, amb veïns i amics que el venen a visitar, i es pregunten: «Què serà aquest infant?». Jesús, paradoxalment,, neix en el moment d’un atzarós viatge imposat per un decret de l’emperador pagà, en un estable, «no havien trobat cap lloc on hostatjar-se» i, sense més visitants que quatre pastors, «gent marginal». Però, «Al costat de tanta precarietat»,Lluc escriu de forma inèdita: «els àngels anuncien: ha nascut el salvador».  
Els escrits de Lluc, Evangeli i Fets dels apòstols, van adreçada a Teòfil, un notable, deixeble de Pau i de cultura hel·lenista com ell i estan fonamentats en escrits anteriors, de Mateu i Marc, de la font Q i de investigació pròpia, intentant relacionar la vida, mort i resurrecció de Jesús amb els anuncis dels profetes i la voluntat de situar Joan i Jesús, entre l’Antic i el Nou Testament. I deixar constància del misteri de Jesús; la seva condició humana – divina.
Lluc emmarca el seu evangeli en un moment determinat de la història: «En temps d'Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot que es deia Zacaries...» I, segueix amb l¡estil narratiu de qui explica un conte: «Un dia, Zacaries exercint al Temple les funcions de sacerdot, rebé la visita d’un àngel del Senyor...», També Maria rep la salutació de l’àngel, Déu te guard, plena de gràcia, En ambdós casos hi ha el dubte: Com pot ser això –pregunta Zacaries- si jo soc vell i la meva dona també.... Maria pregunta: Com podrà ser això, si jo soc verge?».
Elisabet embarassada pensava: «Com ha obrat amb mi el Senyor!». Maria exclama: «El Senyor ha obrat en mi meravelles». Joan «serà gran als ulls del Senyor», Jesús «serà gram i l’anomenaran Fill de l’Altíssim...».
Lluc destaca la circumcisió de Joan amb una gran festa. De Jesús en destaca la presentació`al temple. Jesús fa la seva entrada a la casa del Pare i és rebut per «un home que es deia Simeó, que ple de l’Esperit» pronuncia aquestes paraules: «Els meus ulls han vist el Salvador». Joan serà «gran davant del Senyor», prepararà els seus camins., Jesús esdevindrà «el Messies, el Senyor».
Una vida itinerant de profeta. Batejat per Joan i superades les proves del desert, Jesús «ple del poder de l’Esperit» inicia una vida itinerant de profeta. a Galilea: «Ensenyava a les sinagogues, i tothom el lloava».
Lluc pretén desvelat el misteri de Jesús, com a Fill de Déu i Crist – Messies. I, ho fa poc a poc, a través dels «fets» i les «paraules» amb les que Jesús anuncia el Regne». Per exemple, amb la narració de l’encontra entre Jesús i Zaqueu, i amb la paràbola de les mines ens prepara per l’esdeveniment pasqual i l’espectacular entrada de Jesús a Jerusalem, amb el pollí i la gent cridant: Beneit el rei. El qui ve en nom del Senyor.
L’evangelista reconeix que no pot explicar la revelació de Déu, en el misteri de Jesús, però en presenta una selecció d’allò que considera més rellevant, per tal que el lector, amb l’ajuda de l’Esperit, arribi al màxim apropament possible al misteri. Per això presenta paral·lelismes amb les Escriptures: compara la multiplicació dels pans amb el manà, i l’eucaristia amb la pasqua jueva. Lluc considera que Jesús té trets d’Elies, Moisès i David,
Notes de: Salvador Sol, sobre el llibre de Augustin George. El evangelio según san Lucas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada