dijous, 10 de febrer de 2022

FELICITAT AMENAÇADA

Evangeli (Lc 6,17.20-26) i comentari de J.A.Pagola


Evangeli.-
 

 17 Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó,

20 Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles i digué:

--Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu!

21 »Feliços els qui ara passeu fam: Déu us saciarà!

»Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia que riureu!

22 »Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l'home, la gent us odiarà, us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu! 23 Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb els profetes.

24 »Però ai de vosaltres, els rics: ja heu rebut el vostre consol!

25 »Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips: vindrà dia que passareu fam!

»Ai de vosaltres, els qui ara rieu: vindrà dia que us doldreu i plorareu!

26 »Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres: igualment feien els seus pares amb els falsos profetes! )Lc 6,17.20-26.BCI)

Comentari.-

Occident no ha volgut creure en l’amor com a font de vida i de felicitat per a l’home i la societat. Les benaurances de Jesús segueixen sent un llenguatge inintel·ligible i increïble, fins i tot per als que ens diem cristians.

Nosaltres hem posat la felicitat en altres coses. Hem arribat fins i tot a confondre la felicitat amb el benestar. I, encara que són pocs els qui s’atreveixen a confessar-ho obertament, per a molts el que és decisiu per ser feliç és «tenir diners».

Amb prou feines si tenen un altre projecte de vida. Treballar per tenir diners. Tenir diners per comprar coses. Posseir coses per adquirir una posició i ser alguna cosa a la societat. Aquesta és la felicitat en la qual creiem. El camí que procurem de recórrer per cercar felicitat.

Vivim en una societat que, en el fons, sap que alguna cosa absurda hi ha en tot això, però no és capaç de cercar una felicitat més autèntica. Ens agrada la nostra manera de viure, encara que sentim que no ens fa feliços.

Els creients hauríem de recordar que Jesús no ha parlat només de benaurances. Ha llançat també amenaçadores malediccions per aquells que, oblidant la crida de l’amor, gaudeixen satisfets en el seu propi benestar. Aquesta és l’amenaça de Jesús: aquells que posseeixen i gaudeixen de tot allò que el seu cor egoista ha anhelat, un dia descobriran que no hi ha per a ells més felicitat que la que ja han assaborit.

Potser estem vivint uns temps en què comencem a intuir millor la veritat última que hi ha en les amenaces de Jesús: «Però ai de vosaltres, els rics, perquè ja heu rebut el vostre consol! Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips, perquè passareu fam! Ai de vosaltres, els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu!».

Comencem a experimentar que la felicitat no està en el pur benestar. La civilització de l’abundància ens ofereix mitjans de vida, però no raons per viure. La insatisfacció actual de molts no es deu només ni principalment a la crisi econòmica, sinó sobretot a la crisi d’autèntics motius per viure, lluitar, gaudir, patir i esperar.

Hi ha poca gent feliç. Hem après moltes coses, però no sabem ser feliços. Necessitem tantes coses que som uns pobres necessitats. Per aconseguir el nostre benestar som capaços de mentir, de defraudar, de trair-nos nosaltres mateixos i de destruir-nos els uns als altres. I així no es pot ser feliç.

I si Jesús tingués raó? La nostra «felicitat», no està massa amenaçada? No hem de cercar una societat diferent l’ideal de la qual no sigui el desenvolupament material sense fi, sinó la satisfacció de les necessitats vitals de tothom? No serem més feliços quan aprenguem a necessitar menys i a compartir més?

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragula
t

Comentari al comentari

Per: Jaume Rocabert

 En l’homilia del Pagola o dels seus col·laboradors, pel proper diumenge 13 de febrer, que la litúrgia el descriu com el VI diumenge durant l’any, ens és presentada sota el títol de “Felicitat amenaçada”, basant-se amb en els fragments 17.20-26 del capítol 6 de l’evangeli de Lluc.

En un dels fragment de l’homilia, llegim: Vivim en una societat que, en el fons, sap que alguna cosa absurda hi ha en tot això, però no és capaç de cercar una felicitat més autèntica. Molts anys enrere,

els que vam viure l’escassetat de la post guerra, teníem greus problemes per subsistir de manera mínimament digne, només eren pocs els que vivien en l’abundància i no hi existia el consumisme

d’ara i molt menys la propaganda constant dels mitjans de comunicació perquè tampoc existien

Això vol dir que aquella època era millor que la d’ara. No, de cap manera. Nomes vull dir que ara tots joves i grans estem sota la pressió ofegant del neocapitalisme, que no ens deixa discernir ni

valorar quin cal que sigui el nostre capteniment. Què és bo per la nostra salut intel·lectual del que no ho és.

L’homilia ens recorda que Els creients hauríem de recordar que Jesús no ha parlat només de benaurances. Ha llançat també amenaçadores malediccions per aquells que, oblidant la crida de

l’amor, gaudeixen satisfets en el seu propi benestar. Aquesta és l’amenaça de Jesús: aquells que posseeixen i gaudeixen de tot allò que el seu cor egoista ha anhelat, un dia descobriran que no hi ha

per a ells més felicitat que la que ja han assaborit.

I segueix dient-nos: La civilització de l’abundància ens ofereix mitjans de vida, però no raons per viure. La insatisfacció actual de molts no es deu només ni principalment a la crisi econòmica, sinó

sobretot a la crisi d’autèntics motius per viure, lluitar, gaudir, patir i esperar.

És per aquest motiu que l’homilia conclou qüestionant-nos: No seriem més feliços si aprenguessim a necessitar menys i a compartir més?

Feliç l'home que té posada en el Senyor la seva confiança.

Amigues i amics, una homilia que ens hauria de qüestionar moltes de les nostres costums, de les nostres prioritats així com l’asfixiant pressió consumista que suportem.

Molt probablement, la pregaria, la reflexió i una voluntat, per més minsa que sigui, ens pot ajudar a no deixar-nos arrastrar per tanta propaganda.


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada